Stel je oordeel uit

10 08 2019

Stel je oordeel uit, is een veelgebruikt inzicht ter verbetering van waarnemingen.

Goed waarnemen is een belangrijk instrument om te komen tot effectieve vernieuwing. Bij sociale innovatie hoort het observeren van gedrag, attitude en houding van mensen. Oordeelloos observeren is in beginsel heel erg moeilijk maar van grote waarde.

Hoe langer je je oordeel uitstelt, des te meer kans je hebt om achter de kern van het getoond gedrag te komen. Dit helpt enorm in het implementeren van veranderingen. Als je bij de bron van gedragingen en emoties kunt komen, dan is het vinden van een oplossing die positief werkt een éénvoudige stap. De weg naar sociaal innoveren ligt open!

Tenminste als je deze wijsheid van Maya Angelou ter harte neemt:

“ Prejudice is a burden that confuses the past, threatens
the future and renders the present inaccessible. “

Vooroordelen zijn rampzalige obstakels in iedere poging tot sociale innovatie. Zij vertroebelen herinneringen en historische gebeurtenissen. Ze belemmeren, Maya Angelou zegt zelfs bedreigen, het invoeren van oplossingen die leiden naar een betere toekomst. Ze zorgen ervoor dat je huidige gedrag niet of nauwelijks kunt doorgronden.

In alle veranderingsprocessen is het wijs om gericht te zijn op het uitstellen van oordelen. Je neemt waar, je probeert inzichten te verkrijgen. je probeert zaken te begrijpen, te doorgronden. Bij voorkeur betrek je een collega erbij om tot een heldere analyse te komen en te reflecteren op je eigen diepgewortelde ‘denkfouten’ waar een oordeel zich in kan verschuilen. Hiermee is de aanpak niet compleet. Focus op niet zichtbare, niet waarneembare zaken is ook een vereiste. Vooroordelen komen vaak niet zomaar boven drijven. Maar ( hardnekkige ) vooroordelen moeten direct aangepakt worden. Want als je nu geen correctieve en preventieve actie neemt, dan blijven de vooroordelen na vandaag blokkades, die verbetering en vernieuwing in de weg staan.

Sociale innovatie betekent afscheid nemen van vooroordelen en samen doelgericht een toegankelijke, rechtvaardige toekomst vormgeven.

Hoe manage ik mijn manager?

4 06 2015

Soms lopen de zaken anders dan je had gepland. Ondanks alle goede voornemens het dit keer anders te gaan doen, is hij daar weer. En ja hoor weg plan, weg idee…het moet weer anders. Reden genoeg omdat te gaan veranderen…

Tref ik daar toch een artikel in de krant: Hond gaat manager opleiden; managers binnen de overheid, krijgen voortaan training van honden, omdat die feilloos tonen waar het in de communicatie aan schort. Het blijkt dat door te werken met honden je heel direct terugkrijgt wat je valkuilen zijn en waar je wat te winnen hebt. De manier waarop managers met de hond communiceren en samenwerken zegt alles over hoe ze dat op de werkvloer doen. En ik maar denken waar dat voorbeeldgedrag van de manager vandaan kwam?

Mooier werd het toen ik de dag erna de krant opensloeg en de volgende foto aantrof van jawel Princes Beatrix. Ik kon het dan ook niet laten om de associatie te maken dat ze bij de overheid  voor een top-down benadering hebben gekozen 🙂

Koningin Beatrix

Eén ding werd me duidelijk: wil ik sneller dan zal ik zelf in actie moeten schieten…voordat managers het voorbeeldgedrag van hun managers weer door hebben en voordat die überhaupt hen bereiken door die hoeveelheid managementlagen, nou dan weet ik het wel, dan ben ik weer toe aan mijn volgende carrièrestap . Tijd voor actie dus. Maar hoe dit slim te doen zonder dat het er te dik boven op ligt? Hoe breng ik nu een hond in contact met manager?

… kan niet meer wachten tot het Wereld Dierendag is!

Het is een keuze die je hebt!

4 06 2015

Soms heb je het echt pas door als je het in de gaten hebt. Ben jij instaat om bij een vervelende situatie je jezelf de vraag stellen: Kan ik er iets aan doen of kan ik er niets aan doen?

Als ik eerlijk ben naar mijzelf en anderen was mijn relatie met m’n baas het vaakst gespannen of de relatie verstoord wanneer ik op dat moment kies om te gaan klagen…oftewel in de slachtofferrol te ga zitten. Waarbij ik dan ga hopen en afwachten, uitvluchten en excuses ga bedenken, bezig ben met zelfbeklag en het liefst anderen de schuld geef. Het start vaak met gedachten als: Oh, dat heb ik al een keer meegemaakt of ik weet precies hoe dit zal gaan of zie je wel en waarom moet mij dit altijd overkomen.

Nou dan heb ik het zo ongeveer wel gehad met mezelf!

Juist wanneer ik het initiatief blijf nemen en eigen verantwoordelijkheid neem gaan de zaken me prima af. Ik heb dan het gevoel zelf achter het stuur te zitten, met andere woorden: “zelf op het paard zit in plaats van ernaast loop”.

Persoonlijk leiderschap vraagt dus adequaat gedrag, waarbij een eerste stap is om adequaat te reageren en de situatie te accepteren zo die is. Ik kijk dan naar de situatie zoals die werkelijk is. Dat deze afwijkt van wat ik wil mag duidelijk zijn. Daarna kijk ik wat mijn eigen mogelijkheden zijn om de situatie te beïnvloeden. Deze mogelijkheden liggen dan vooral in het dat wat er dan is oftewel in het hier en nu. Ervan uitgaande dat de ervaring die ik tot nog toe automatisch heb gebruikt, mij niet echt heeft geholpen. Ik zal daarom andere ervaringen moeten aanspreken en gebruiken. En dit vraagt nu lef om nieuwe dingen te proberen waarmee je de zaken ondergaat in plaats van dat ze je overkomen! Aan jou dus de keuze!

 

 

Doelen stellen

4 06 2015

Managers en het jaarlijkse doelstellingengesprek

Heb je net je beoordelingsgesprek achter de rug waarbij weer eens gebleken is dat de gestelde doelen net niet zijn gehaald staan de volgende doelen weer op mij te wachten.

Blijkt toch weer lastig voor managers om de juiste doelen te stellen voor hun medewerkers. Tenminste dat deze doelen de medewerkers enthousiasmeren, inspireren en motiveren om het net weer beter te gaan doen dan het jaar daarvoor. En als je dan weet dat in dat ene woordje “beter” zich al een enorm probleem schuil houdt… dit is namelijk een ER-doelstelling.

Om het je helemaal te laten dagen noem ik er nog maar een paar: constanter, goedkoper, kostenbewuster, efficiënter, slimmer, innovatiever, effectiever, sneller, transparanter, veiliger… en al herkenbaar?

Ja het valt dus niet altijd mee om een doelstelling goed te formuleren zodat deze doelen niet alleen nagestreefd kunnen worden maar ook kunnen worden bereikt. En dan heb je nog eens die niet eenduidige werkwoorden…die dus op meerdere manieren zijn te interpreteren. Denk maar eens aan: weten, beheersen, waarderen, inzicht hebben, identificeren, enige kennis hebben van, begrijpen, etc.

Ik benijd managers niet hoor. Zo zie je maar dat managen allemaal niet zo eenvoudig is dan het lijkt. Alhoewel wanneer ik zie hoe doelgericht het woordje ‘Hope”weer is van Barak Obama, dan is er toch nog hoop voor managers 🙂

Groeiversneller

4 06 2015

Wil een organisatie werkelijk duurzame sociale innovatie verwezenlijken, dan ligt de oorsprong niet bij subsidies, maar bij de medewerkers. We zitten in een tijdperk waarin de regering de burgers oproept meer verantwoordelijkheid te tonen en organisaties die bezig zijn met slimmer, anders en nieuwer werken en daarbij van controlegericht naar vertrouwensgericht moeten gaan. Wat direct vraagt dat de medewerkers autonoom gaan handelen en meer verantwoordelijkheid moeten tonen.

Belangrijk dus dat medewerkers in hun kracht komen. Wat een van onze drijfveren was tot het ontwikkelen van het programma Met Kracht Op Pad.

Met Kracht Op Pad helpt jou te evalueren en te navigeren waardoor je beter weet waar je staat, hoe jij tot keuzes komt en waar je juist blijft steken. Je maakt weer verbinding met je eigen flow-ervaring. Je leert je eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

Met Kracht Op Pad helpt organisaties om de medewerkers voor te bereiden om te anticiperen op de veranderingen in de markt. Ook dient het als een groeiversneller om thema’s als sociale innovatie, het nieuwe werken en duurzaam verantwoord ondernemen te implementeren in de organisatie.

Closer2talent gunt het heel Nederland om vanuit passie, gedrevenheid en in de flow te kunnen werken.

Closer2Talent B.V. is een organisatie die zelf niet schuwt anders te werken. Zij werken dan ook met echte gepassioneerde professionals die iets willen bijdragen en daarmee betekenis geven, geheel vanuit flow. Zo zit Sander Roovers (grondlegger van Ygenwijs.nl) in de innercircle van Closer2Talent B.V. Zijn kracht is mede het inzetten van het programma Met Kracht Op Pad voor de specifieke doelgroep: de Y-generatie.

Van leerervaring tot topprestatie

4 06 2015

Als je in 2002 de kans grijpt mee te dingen naar de HR Future Award 2003 van de NVP en dan vervolgens deze ook nog pakt doet toch wel wat met je. Het schrijven van de pakkende essay zag ik als een mooie leerervaring. Als professional ben ik continu aan het kijken hoe ver mijn vleugels reiken. In mij persoonlijk plan destijds stond dan ook op de agenda: het schrijven van een essay en/of boek. De uitnodiging om deel te nemen en mijn visie te laten spreken heb ik met beide handen aangenomen.

HR in 2017 werd mijn thema. Door lezers aan de hand van bullet points mee te nemen en zo door de jaren die nog moeten komen te lopen, ontstaat energie en chemie die nodig is het geheel te kunnen duiden en begrijpen.

Mijn essay werd door de jury gezien als een getuigenis van een integrale zakelijke visie op de toekomst van de HR-professie. Een bijdrage dat zich onderscheidt door een creatieve, soms gedurfde toepassingen. De bijdrage was verzorgd, prettig leesbaar, degelijk, compleet en zet de lezer aan tot denken. Met name het laatste: “zet de lezer aan tot denken” heeft mij wederom aan het denken gezet. Blijkbaar ben ik in staat geweest lezers snel op mijn hand te krijgen en zo mee te nemen naar de periode 2017.

Als dank werd ik uitgezonden door de sectie Internationaal van de NVP als spreker op het congres van de EAPM, de Europese koepel van p&o’ers.

Nu vijf jaar later lees ik met volle verbazing en kippenvel mijn eigen visie terug. Enerzijds geschokt en anderzijds met een ‘big smile’ herken ik de zaken die ik destijds heb omschreven als dat wat nu is. Hetgeen betekent als dit zo doorzet, simulatie en leerprogramma’s binnen wereldwijd toegankelijk e-learning platform een grote en zeer belangrijke rol voor ‘morgen’ gaan spelen willen we gezamenlijk erin slagen de transformatie van ‘Good to Great’ en van ‘proactief’ naar ‘high performance’ te doorstaan.

“Mijn relatie met PAT Learning Solutions kan dan ook niet op toeval berusten” alsdus Mark van den Broek (directeur Closer2Talent B.V.), “maar getuigt echter van een top prestatie! (knipoog)

Verbinding?!

4 06 2015

Wat zorgt nu dat we met elkaar in verbinding gaan? Sta eens even stil bij telefonische verkopers die in plaats van overtuigen de luisteraar gaan overreden. Angst om een nee te horen? Angst voor gevoelens? Wat als men werkelijk vanuit verbinding contact legt en dialoog mag ontstaan met de luisteraar? Dan kan pas werkelijk van binnenuit enthousiasme ontstaan voor het nieuwe product of dienst. Dialoog legt de basis voor betere communicatie, wederzijds vertrouwen, menselijk begrip en respect, maar dat vraagt nu eenmaal wel persoonlijk leiderschap! En welke keuze maak jij?

Management heidag

1 05 2010

Wie herkent het niet? Vergaderingen, meetings, overleg waar men niet meer naar elkaar luistert, elkaar niet meer laten uitpraten, bezig is met het verleden opzoek naar een slachtoffer waar de schuld weggelegd kan worden.
Heidagen zijn de mogelijkheid om met elkaar naar dit soort processen te kijken waarbij de toekomst het perspectief is. Wat is dan mooier om de dialoog in te zetten. De talkingstick gaat rond en er wordt vanuit de dialoogprincipes gedeeld. Er wordt weer naar elkaar geluisterd en er ontstaat respect en bewondering. Vanuit verbinding gaat men met acties en plannen aan de slag. Aan het einde een gezamenlijke trots bij het geven van complimenten aan elkaar.

Ygenwijs op een idee gebracht

29 04 2010

Wat kan het leven toch mooi maar ook simpel zijn….zo zit je ineens in een blogwereld. Closer2Talent maakt de dingen weer helder! Dus hierbij de uitnodiging: kom wat vaker bij de inside @ closer2talent…

Een nieuwe wereld

29 04 2010

Wat is het leuk om met nieuwe dingen bezig te zijn. Telkens dingen ontdekken waarvan je niet eens wist dat je dat ook kon. Je eigen grenzen zijn er om verlegd te worden. Stap eens uit je comfortzone en durf te groeien. Daar waar je voelt dat er gedachten van angst opkomen of je zelfs zenuwachtig wordt, zie dit dan als een signaal van je lichaam die aan wil geven dat je tegen de grens van je comfortzone aanzit en nu eindelijk weer nieuwe dingen kunt gaan leren..oftewel opletten geblazen en focus op het nieuwe.